Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Natuurlijk mag je het helemaal doorlezen, maar samengevat wil ik je hierbij vertellen dat eventuele gegevens die ik van jou of door jou krijg, bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG ben ik, Marieke Damman, eigenaar van Vier! Coaching, gevestigd in Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70191956.

Persoonsgegevens:
-Waarom ik jouw gegevens bewaar

Jouw naam, adres, telefoonnummer en mailadres zijn voor mij en mij alleen. Ik gebruik deze om contact met je te kunnen hebben over de voortgang van de begeleiding of voor het maken van afspraken of het sturen van rekeningen. Mocht je na het kennismakingsgesprek afzien van begeleiding dan verwijder ik eventuele gegevens van jou uit mijn systeem.

-Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen tegen begeleiding van mij, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een intakeformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor het goed begeleiden van jou of jullie kind. Mocht het zinvol zijn dat ik informatie over jullie kind doorgeef aan derden (bijvoorbeeld de leerkracht) dan is dat uiteraard alleen met jullie toestemming.

-Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via what’s app, messenger of via de mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op hebben gezegd als gebruikers van die diensten. Mail en sms zitten in mijn apparaten en alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en i-pad. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn website www.vier-coaching.nl is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf, jij leest, daar vindt geen interactie plaats en ik sla daar ook niks op van jou. Ik ben aangesloten bij een betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van Xelmedia. En hoewel ik erg van koekjes hou, gebruik ik op mijn website geen cookies 😉

-Niet digitale gegevens

Soms schrijf ik iets op over jou of bewaar ik iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een wettelijk verplichting voor geldt of er een gerechterlijk bevel voor is. Nou die kans lijkt me vrijwel uitgesloten, toch?

-Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Uiteraard hou ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van de Belastingdienst, zoals de plicht om facturen 7 jaar te bewaren. Je persoonlijke gegevens bewaar ik dus niet langer dan nodig is voor de begeleiding.

-Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen heb je ten alle tijden. Je mag me hier altijd over aanspreken.