Waar komt de naam “Vier” vandaan?

Vier!

Uitgangspunt is altijd wat er wel goed gaat en wanneer het al wel goed gaat. 
De nadruk op en het VIERen van de mooie eigenschappen en kwaliteiten en de stapjes die worden gezet.

Opgroeien in een positieve steunende omgeving heeft een zeer grote invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

4

Iedereen heeft een comfortzone, een leerzone en een paniekzone. Gevoelige mensen hebben een relatief kleinere leerzone. Ze schieten dus wat sneller de paniekzone in. Op een schaal van 1-10 is 4 (40% van je kunnen) voor deze groep mensen het randje van hun comfortzone en hun leerzone. De plek dus waar je in beweging komt, nieuwe dingen gaat doen of leren, zonder teveel overweldigd te worden en over je eigen grenzen te gaan.

Dat is waar ik wil begeleiden, zodat kinderen en ouders niet dingen die wel belangrijk zijn uit de weg gaan uit angst voor overweldiging. Want zo hou je jezelf onnodig klein en leer je ook niet om te gaan met uitdagingen. Maar ook niet zichzelf gaan pushen om dingen te doen die teveel spanning opleveren (ik pas me maar aan aan verwachtingen en normen want dan zien anderen mij niet als zwak of anders) met als gevolg dat mensen geen idee hebben van de spanning die het oproept en de grenzen die je overschreidt.

Het is zo essentieel om te leren voelen waar je grens ligt, waar spanning ontstaat, waar je wat meer tijd voor mag nemen, of kleinere stapjes mag zetten, of je iets alleen kunt of waar je wat hulp bij nodig hebt, want juist vanuit daar ontstaat de mogelijkheid tot het volledig benutten van je mogelijkheden. Met respect voor eigen grenzen uitdagingen aangaan legt een enorme basis voor zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Fier!

En vier klinkt als fier. Jezelf durven laten zien zoals je bent, kwetsbaar en moedig durven zijn. Hobbels die je tegenkomt aan durven kijken en pakken, er hulp bij durven vragen, keuzes durven maken in wat bij jou past, juist op moeilijke momenten jezelf bemoedigen, dat zorgt voor een blijvend fier/trots gevoel.