Waar komt de naam “Vier” vandaan?

Vier!

Uitgangspunt is altijd wat er wel al goed gaat. Welke kwaliteiten heb je en kun je inzetten? Ik “vier” en benadruk vooral wat een kind al heeft bereikt, waar hij/zij zelf invloed op heeft, wat er fijn is en goed gaat…

Opgroeien in een positieve steunende omgeving heeft een zeer grote invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.

4

Als ouder heb ik me er altijd een beetje over verbaasd, dat het bij hooggevoeligheid vooral ging over omgaan met overprikkeling. Terwijl ik vooral op zoek was naar handvaten om met faalangst, vermijdingsgedrag, dingen niet durven, gevoelig zijn voor stress, etc om te gaan.

Tijdens mijn opleiding tot expert op het gebied van hoogsensitiviteit leerde ik een prachtige manier om deze problemen te benaderen. Als een kind (en dat geldt net zo goed voor ons als volwassenen) iets spannend vindt, zie je vaak twee reacties. Het kind weigert, gaat de situatie uit de weg of het kind gooit zichzelf voor de leeuwen om vervolgens te ontdekken dat het ver over zijn grenzen is gegaan. Met alle gevolgen van dien.
We hebben allemaal een comfortzone, een leerzone en een paniekzone. Als je dingen snel spannend vindt of wat sneller overweldigd raakt, is je leerzone relatief kleiner. Je zult wat sneller dan een gemiddeld persoon in de paniekzone terecht komen. Daarom mag je je leren afvragen hoe spannend iets voor je is, op een schaal van 1-10. Waarbij 1 je moeiteloos afgaat en 10 echt veel te spannend is.

Een 4 blijkt juist voor de groep mensen die wat sneller overweldigd zijn, precies de plek waar je op het randje van je comfortzone en je leerzone zit. Waar je iets nieuws doet, zonder dat het zo spannend is dat je er last van krijgt.
Maar dat betekent ook dat je er niet voor kiest om iets uit de weg te gaan, 

Het is zo essentieel om te leren voelen waar je grens ligt, waar spanning ontstaat, waar je wat meer tijd voor mag nemen, of kleinere stapjes mag zetten, of je iets alleen kunt of waar je wat hulp bij nodig hebt, want juist vanuit daar ontstaat de mogelijkheid tot het volledig benutten van je mogelijkheden.

Het raakt mij als een kind veel spanning ervaart en dan op deze manier toch weer in beweging komt. Dat het leert met respect voor eigen grenzen toch nieuwe dingen te oefenen/ ervaren en leren. Een enorme basis voor eigenwaarde en zelfvertrouwen!

Het is slechts één voorbeeld, maar het staat voor mij symbool voor het wezenlijk gaan begrijpen wat er echt nodig is om zelfvertrouwen, eigenwaarde en veerkracht te gaan ontwikkelen.

 

Fier!

En vier klinkt als fier. Jezelf durven laten zien zoals je bent, kwetsbaar en moedig durven zijn. Hobbels die je tegenkomt aan durven kijken en pakken, er hulp bij durven vragen, keuzes durven maken in wat bij jou past, juist op moeilijke momenten jezelf bemoedigen, dat zorgt voor een blijvend gevoel van eigenwaarde.